Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Moottoripyöräkerho 69 ry
Laura Liimatta
Neitsytsaarentie 1 E 248
00960 HELSINKI
Email: laura.liimatta@mp69.fi

Rekisterin hoitaja

Kerhon hallitus
Email: info@mp69.fi

Rekisterin nimi

Max25 ilmoittautujarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Tapahtuman osallistujien tiedot yhteydenpitoa, tapahtuman järjestelyjä ja maksujen valvontaa varten.

Rekisterin tietosisältö

Osallistujan nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, syntymäaika, maksetut maksut.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön oma ilmoitus

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen suojaus

Tiedot sijaitsevat suojatulla tietokantapalvelimella, johon on pääsy vain tapahtuman asioita hoitavilla henkilöillä.

Tarkastuoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa tietonsa. Tarkistuspyyntö tehdään sähköpostilla kerhon hallitukselle osoitteeseen: info@mp69.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista. Oikaisu- tai poistovaatimus tehdään sähköpostilla kerhon hallitukselle osoitteeseen: info@mp69.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityjen tietoja ei käytetä kerhon ulkopuolisten tahojen suoramarkkinointiin.